Light Home

PROFESSIONELE DIENSTVERLENING IN ZORG & WELZIJN

ESTHER HOBO

Esther Hobo is een professional die het verschil wil en kan maken binnen de wereld van zorg en welzijn, juist nu deze zo aan veranderingen onderhevig is.

ONTDEK MEER
ESTHER HOBO

Over Esther

Esther heeft ruim 18 jaar ervaring binnen de langdurende zorg.

De rode draad in haar loopbaan is haar gedrevenheid om juist voor de meest “moeilijke” doelgroep binnen de (Openbare) Geestelijke Gezondheids Zorg kwalitatief hoogstaande en integere zorg te leveren.
Sinds 2012 werkt Esther als zelfstandig ondernemer binnen de wereld van Zorg, Welzijn en Participatie. Veelal in de rol van projectleider, trainer of adviseur.
Kenmerkend voor Esther is haar gedrevenheid, inhoudelijke kennis en ervaring daar waar het aankomt op het bieden van de beste zorg en ondersteuning voor mensen waar men zich zorgen over maakt of die als niet-zelfredzaam of lastig worden gezien.

Training & Advies

Projecten

Onderzoek

Over Esther Hobo

Esther heeft ruim 18 jaar ervaring binnen de langdurende zorg.

De rode draad in haar loopbaan is haar gedrevenheid om juist voor de meest “moeilijke” doelgroep binnen de (Openbare) Geestelijke Gezondheids Zorg kwalitatief hoogstaande en integere zorg te leveren.
Sinds 2012 werkt Esther als zelfstandig ondernemer binnen de wereld van Zorg, Welzijn en Participatie. Veelal in de rol van projectleider, trainer of adviseur.
Kenmerkend voor Esther is haar gedrevenheid, inhoudelijke kennis en ervaring daar waar het aankomt op het bieden van de beste zorg en ondersteuning voor mensen waar men zich zorgen over maakt of die als niet-zelfredzaam of lastig worden gezien.

 

Expertise: Training & Advies, Projecten, Onderzoek, Zelfredzaamheid, Participatie, (O)GGZ, Empowerment, Herstel Ondersteunende zorg, Wijkgericht werken.

My Portfolio

Zelfstandige Opdrachten & Werkervaring

MEE Plus

Januari 2016 – heden

Projectleider & Kwartiermaker Project Netwerkwerkversterking Gemeente Gorinchem

Projectleider & Kwartiermaker Project Netwerkversterking Gemeente Gorinchem in opdracht van MEE Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
Het Project Netwerkversterking is gericht op de sociale ‘netwerkversterking’ en de maatschappelijke participatie van burgers die eenzaam zijn of te maken hebben met uitsluiting door een ziekte, beperking en/of simpelweg door ‘anders’ zijn.
Binnen het project werkt Esther als projectleider en kwartiermaker samen met een team van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Samen maken zij zich sterk tegen stigma en zetten zij zich in voor de versterking van eigen kracht, maatschappelijke participatie en een sterk sociaal netwerk.

GGD Rotterdam & Amsterdam

Mei 2013- heden

TIM Academie, Trainer Zelfredzaamheidsmatrix

Esther is sinds 2013 gecertificeerd trainer in de Zelfredzaamheidsmatrix. De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) is het instrument waarmee behandelaars, beleidsmakers en onderzoekers in de (openbare) gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en gerelateerde werkvelden, de mate van zelfredzaamheid van hun cliënten eenvoudig en volledig kunnen beoordelen.
Vanaf 2016 geeft Esther samen met Rianne Cornelisse diverse ZRM trainingen vanuit hun gezamenlijk onderneming TIM Academie. zie ook: www.zrm.nl & www.timacademie.nl

Samen Doen, Welzijn Leerdam en Zederik

Mei 2017 – heden

Coördinator Peer2Peer Support

De opdracht van Samen Doen betreft de opzet & coördinatie van ervaringsdeskundigheid binnen de Gemeente Leerdam en Zederik. Esther is binnen Samen Doen verantwoordelijk voor de werving, training, inzet en begeleiding van ervaringsdeskundige vrijwilligers, zogenaamde peercoaches. Een ervaringsdeskundige/peercoach is iemand die door de ervaring van een tegenslag, ziekte, beperking, lotgeval of levensomstandigheid in staat is lotgenoten te helpen.

Maatschappelijke Opvang ‘s-Hertogenbosch

Onderzoek & Advies BW het Tij en dak- en thuislozen opvang het Inloopschip

Esther richtte haar onderzoek op het verkrijgen van informatie en aanknopingspunten voor de doorontwikkeling van de afdelingen Inloopschip en het Tij. Vervolgens heeft zij de organisatie geadviseerd hoe deze doorontwikkeling in te zetten vanuit de (nieuwe) missie, visie en kernwaarden van MO ’s-Hertogenbosch.

Brijder Verslavingszorg

Sept. – okt. 2013

Onderzoek & Advies Verhuizing Sociaal Verslavingsteam

Esther heeft onderzoek gedaan naar de besluitvorming en uitvoering van de geplande verhuizing en huisvesting van het Sociaal Verslavingsteam Beverwijk. Aansluitend heeft zij het MT geadviseerd over het te volgen besluitvormingsproces.

Kwintes

Sept. 2012 – Nov. 2015

Coach & Adviseur

Esther heeft in deze periode het Bemoeizorgteam Midden West Utrecht gecoacht op samenwerking en inhoud.

Gemeente Dordrecht

Mei 2006

Projectleider Ontwikkeling Aanpak Overlast

In opdracht van het beleidsoverleg OGGZ, Gemeente Dordrecht/De Grote Rivieren.

GGZ De Grote Rivieren

Maart 2007

Projectleider IDDT

Implementatie Integrated Dual Disorder Treatment bij Dubbele Diagnose Afdeling van De Grote Rivieren dmv Doorbraakmethode Trimbosinstituut.

Yulius

Maart 2011

Projectleider Omgang met Familie en Naastbetrokkenen

Beleidsontwikkeling omgang met familie en naastbetrokkenen binnen de divisie langdurende zorg & behandeling van Yulius.

Gemeente Gorinchem

2016 – heden

Projectleider Netwerkversterking Kwetsbare Burgers Gemeente Gorinchem

In opdracht van Yulius (2013-2015) en MEE AV.

Yulius

Okt. 2010 – Feb. 2013

Teammanager Beschermd Wonen Yulius

Projectleider Omgang met Familie en Naastbetrokken. Beleidsontwikkeling omgang met famillie en naastbetrokken binnen de divisie langdurende zorg & behandeling van Yulius.

GGZ De Grote Rivieren

Jan. 2007 – Jan. 2009

Project & Teammanager ACT/IDDT Team

Projectleider Ontwikkeling Aanpak Overlast In opdracht van het beleidsoverleg OGGZ, Gemeente Dordrecht.

GGZ De Grote Rivieren, Dordrecht

Mei 2005 – Jan. 2007

Senior Trajectbegeleider IDDT Team

Opleidingen & Trainingen

Opleidingen & trainingen

HBO SPH, Hogeschool van Utrecht
Rehab Expertopleiding, Rehabilitatie ’92
Projectmanagement, Schouten en Nelissen
Master Coach, Europees Instituut

Neem contact op

Wil je meer weten over wat Esther voor Zorg & Welzijn kan betekenen? Neem dan contact via onderstaande gegevens.

Telefoon

06-18397151

E-mail

esther@estherhobo.nl

Locatie

Regio Utrecht